ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัย


ครั้งที่
13/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศ : 1 ก.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
17/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศ : 4 ม.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 ประกาศ : 11 พ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศ : 12 ต.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2564 วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 ประกาศ : 2 มิ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ : 27 เม.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2564 วันที่ 21 มกราคม2564 ประกาศ : 22 มี.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศ : 4 ก.พ.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ : 14 ม.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประกาศ : 29 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศ : 3 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประกาศ : 2 ก.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกาศ : 2 ก.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศ : 8 ก.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 ประกาศ : 3 ก.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ : 22 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2563 วาระพิเศษ วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศ : 14 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศ : 9 เม.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ประกาศ : 31 มี.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประกาศ : 5 ก.พ.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ : 13 ม.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประกาศ : 11 ธ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศ : 15 พ.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ประกาศ : 17 ต.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประกาศ : 1 ต.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประกาศ : 4 ก.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ประกาศ : 31 พ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ประกาศ : 17 พ.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกาศ : 5 เม.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ประกาศ : 2 เม.ย.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.พ.2562  
รายละเอียด
 
+ เพิ่มรายงานการประชุม