ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัย


ครั้งที่
19/2566 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ประกาศ : 2 ก.พ.2567  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
18/2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ : 2 ก.พ.2567  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ประกาศ : 2 ก.พ.2567  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 ประกาศ : 21 พ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ประกาศ : 21 พ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2566 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ประกาศ : 21 พ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ประกาศ : 24 ส.ค.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประกาศ : 4 ส.ค.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 ประกาศ : 15 มิ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 ประกาศ : 15 มิ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์2566 ประกาศ : 15 มิ.ย.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ประกาศ : 21 มี.ค.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
21/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ประกาศ : 13 ก.พ.2566  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
20/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ : 29 ธ.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
18/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ประกาศ : 29 ธ.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศ : 23 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ประกาศ : 3 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 3 พ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศ : 1 ก.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
17/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศ : 4 ม.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 ประกาศ : 11 พ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศ : 12 ต.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2564 วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 ประกาศ : 2 มิ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ : 27 เม.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2564 วันที่ 21 มกราคม2564 ประกาศ : 22 มี.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศ : 4 ก.พ.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ : 14 ม.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประกาศ : 29 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศ : 3 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประกาศ : 2 ก.ย.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประกาศ : 2 ก.ย.2563  
รายละเอียด
 
+ เพิ่มรายงานการประชุม