ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222256848
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นตรวจทวารหนัก จำนวน 2 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [16:15:59]
2

# 222256847
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [16:13:14]
3

# 222256846
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Hotplate stirrer จำนวน 10 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [16:11:17]
2

# 222256845
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้แบบแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [16:09:14]
2

# 222256844
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [16:03:35]
0

# 222256843
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์สำนักงานฯ IP Phone จำนวน 30 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 พ.ย.2566 [15:58:22]
1

# 222256841
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะอเนปประสงค์การเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 20 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ย.2566 [16:12:11]
7

# 222256840
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟ (สำหรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ย.2566 [16:08:55]
5

# 222256839
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 รายการ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ย.2566 [16:06:29]
5

# 222256838
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ย.2566 [16:03:48]
5

# 222256837
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ตแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ย.2566 [16:01:27]
2

# 222256733
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 25 ก.ย.2566 [12:22:39]
131

# 222256655
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นทำคลอด จำนวน 1 ตัว ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 23 พ.ค.2566 [10:30:55]
4928

# 222256638
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดภาพและเชื่อมโยงการเรียนการสอนการสอน จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 25 เม.ย.2566 [17:39:01]
4968

# 222256637
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 25 เม.ย.2566 [17:37:31]
4937

# 222256636
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทีวี แอลอีดี 65 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 25 เม.ย.2566 [17:34:50]
4960

# 222256635
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์สำนักงาน IP Phone จำนวน 100 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 25 เม.ย.2566 [17:32:58]
4893

# 222256621
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการประเมินการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 3 มี.ค.2566 [16:09:13]
4899

# 222256620
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 3 มี.ค.2566 [16:08:15]
4912

# 222256619
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 3 มี.ค.2566 [16:07:30]
4904

# 222256618
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความมีชีวิตของประสาทฟัน จำนวน 1 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 3 มี.ค.2566 [16:06:28]
4898

# 222256617
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 1 มี.ค.2566 [14:16:34]
4918

# 222256616
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นตรวจทวารหนัก จำนวน 2 ตัว ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 1 มี.ค.2566 [14:14:18]
4901

# 222256615
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รถสามล้อเครื่อง (ซาเล้ง) จำนวน 1 คัน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 1 มี.ค.2566 [14:12:09]
4903

# 222256613
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอกาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 1 มี.ค.2566 [14:09:55]
4901

# 222256612
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 ก.พ.2566 [17:00:13]
4896

# 222256611
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 ระบบ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 28 ก.พ.2566 [16:57:13]
4898

# 222256600
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 13 ก.พ.2566 [15:39:41]
4887

# 222256599
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รถเข็นช็อปปิ้ง จำนวน 4 คัน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 13 ก.พ.2566 [15:38:57]
4887

# 222256597
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้สแตนเลส 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ] 13 ก.พ.2566 [15:38:23]
4890

จำนวนข่าว  ::  263   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]