ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256733 :: ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 22 ก.ย.2566 ถึงวันที่ 29 ก.ย.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 25 ก.ย.2566