ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222256819
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 28 มค.2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ย.2566 [12:49:30]
16

# 222256818
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 26 พย.2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 14 พ.ย.2566 [12:44:03]
26

# 222256794
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1 Part 2 (Clinical skills) ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 พ.ย.2566 [17:22:08]
21

# 222256769
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 12 ต.ค.2566 [15:32:56]
132

# 222256745
ปชส.ทุน UK CHEVENING SCHOLARSHIPS 2024/2025 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 ต.ค.2566 [11:16:35]
99

# 222256741
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 1 และสอบทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำห ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 6 ต.ค.2566 [17:53:58]
273

# 222256732
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 ก.ย.2566 [17:13:22]
98

# 222256728
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 ก.ย.2566 [16:04:49]
182

# 222256709
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 7 ก.ย.2566 [15:53:28]
75

# 222256675
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดสอบวันที่ 24 กันยายน 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 25 ก.ค.2566 [15:25:45]
4972

# 222256668
ปชส.การจัดสัมมนาในหัวข้อ 2023 Global Youth Trends Forum ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 12 ก.ค.2566 [17:02:14]
4940

# 222256654
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการสอบระดับชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 พ.ค.2566 [16:54:41]
5004

# 222256653
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 16 พ.ค.2566 [10:58:46]
5082

# 222256651
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยต์ประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 10 พ.ค.2566 [11:47:00]
4974

# 222256650
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 10 พ.ค.2566 [11:43:08]
4935

# 222256627
ปฏิทินการย้ายเข้า - ออก หอพักนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปี 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 30 มี.ค.2566 [13:48:31]
4981

# 222256625
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 19 มีนาคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 17 มี.ค.2566 [16:25:51]
4952

# 222256608
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 26 กพ.66 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 24 ก.พ.2566 [10:29:54]
4951

# 222256595
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อฝึกประสบการณ์ทางคลินิกภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 10 ก.พ.2566 [17:40:12]
4987

# 222256588
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 ก.พ.2566 [12:07:16]
4951

# 222256583
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2/2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 3 ก.พ.2566 [14:06:21]
4925

# 222256578
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2565 Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 25 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 ม.ค.2566 [17:02:09]
5234

# 222256572
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive ExaminationPart II) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 29 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 12 ม.ค.2566 [13:42:06]
4993

# 222256566
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 2/2565 Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 ธ.ค.2565 [16:37:05]
4934

# 222256565
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 29 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 ธ.ค.2565 [12:12:11]
4962

# 222256564
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบทักษะหัตถการ ( Manual skills) 15 ทักษะ Part 1 สำหรับแพทย์ที่จบสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 กำหนดสอบวันที่ 22 มกราคม 2566 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 ธ.ค.2565 [12:07:53]
5051

# 222256556
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) กำหนดสอบวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา08.00-12.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 13 ธ.ค.2565 [12:12:41]
4960

# 222256543
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2565 Part 2 (Clinical skills) ประจำปีการศึกษา 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 พ.ย.2565 [13:31:39]
5175

# 222256520
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ)สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566)ครั้งที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 7 พ.ย.2565 [10:25:59]
5180

# 222256513
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ)ครั้งที่ 1/2565 กำหนดสอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 1 พ.ย.2565 [10:28:28]
5093

จำนวนข่าว  ::  395   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]