ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255482
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2560 กำหนดสอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 9 มิ.ย.2560 [16:17:29]
5470

# 222255470
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 พ.ค.2560 [13:38:44]
9105

# 222255460
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 16 พ.ค.2560 [13:12:09]
4557

# 222255455
แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 27 เม.ย.2560 [10:12:01]
2501

# 222255449
ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 18 เม.ย.2560 [13:23:17]
9642

# 222255448
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 เมษายน 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 มี.ค.2560 [14:37:37]
6710

# 222255444
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 8 มี.ค.2560 [10:36:14]
4511

# 222255433
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครังที่ 2/2559 กำหนสอบวันที่ 29 มกราคม 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 26 ม.ค.2560 [10:34:37]
6131

# 222255429
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 ธ.ค.2559 [11:50:46]
3014

# 222255426
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 ธ.ค.2559 [16:05:54]
5458

# 222255425
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 ธ.ค.2559 [16:03:08]
5315

# 222255418
การรับรองสิทธิ์ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 8 ธ.ค.2559 [13:44:11]
1615

# 222255412
ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ กรมแพทย์ทหารบก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 16 พ.ย.2559 [10:09:07]
4382

# 222255407
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 ต.ค.2559 [11:51:51]
7046

# 222255406
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 ต.ค.2559 [10:01:29]
8192

# 222255404
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 ก.ย.2559 [09:55:13]
8990

# 222255401
การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อสิทธิ์ในการสอบ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 5 ก.ย.2559 [11:05:08]
7814

# 222255400
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2559-2560 และการรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบ ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 5 ก.ย.2559 [11:02:00]
5700

# 222255397
uXJvaHPCWlKzzgncuS ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 24 ส.ค.2559 [10:18:09]
9564

# 222255395
ประชาสัมพันธ์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 22 ส.ค.2559 [17:21:33]
6214

# 222255391
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 2 ส.ค.2559 [16:35:49]
7769

# 222255390
ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 ก.ค.2559 [16:03:44]
8067

# 222255386
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 11 ก.ค.2559 [14:42:41]
4607

# 222255381
zsaHDPGkhKknIu ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 6 ก.ค.2559 [15:48:01]
1228

# 222255380
HdLALuABmruUDuJVXHT ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 6 ก.ค.2559 [15:44:39]
9323

# 222255379
ประกาศเรื่องการจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 5 ก.ค.2559 [16:59:38]
8136

# 222255372
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 12 พ.ค.2559 [11:38:48]
9808

# 222255371
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2559 กำหนดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 4 พ.ค.2559 [14:59:35]
8010

# 222255370
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 2/2559 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 29 เม.ย.2559 [14:20:18]
1665

# 222255369
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) Workshop I : Knowing I สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] 28 เม.ย.2559 [15:09:51]
1408

จำนวนข่าว  ::  170   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]