ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256236
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 17 ก.ย.2564 [15:09:33]
25

#222256235
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.ย.2564 [13:23:07]
25

#222256234
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.ย.2564 [13:22:54]
10

#222256233
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 15 ก.ย.2564 [13:22:47]
14

#222256232
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดสอบวันที่ 26 กย.2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 14 ก.ย.2564 [11:16:37]
29

#222256230
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ย.2564 [18:33:30]
21

#222256229
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ก.ย.2564 [18:33:22]
13

#222256228
จัดซื้อวัสดุ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7 ก.ย.2564 [19:43:13]
4758

#222256227
ประกาศจัดซื้อ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6 ก.ย.2564 [14:49:43]
4758

#222256226
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 3 ก.ย.2564 [14:27:05]
4903

#222256225
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) พร้อมราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1 ก.ย.2564 [15:43:00]
4773

#222256224
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณ) ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 27 ส.ค.2564 [16:38:45]
4768

#222256223
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(Comprehensive Examination Part II)ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ส.ค.2564 [16:35:14]
4784

#222256222
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ครั้งที่ 1/2564 Part 1 (Manual ski ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 26 ส.ค.2564 [15:08:09]
4773

#222256221
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ส.ค.2564 [11:42:29]
4757

#222256220
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 26 ส.ค.2564 [11:41:36]
4757

#222256219
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทย ... [ ข่าวสมัครงาน] 26 ส.ค.2564 [09:08:56]
4776

#222256218
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ พร้อมราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 24 ส.ค.2564 [10:38:26]
4761

#222256217
ประกาศจ้างเหมาติดตั้งตาข่าย PVC ชั้น 2 และชั้น 5 พื้นที่รวม 1,711 ตร.ม. จำนวน 1 งาน ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 19 ส.ค.2564 [16:48:45]
4756

#222256216
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 18 ส.ค.2564 [15:29:36]
4785

#222256215
จัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17 ส.ค.2564 [14:27:23]
4762

#222256214
จัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17 ส.ค.2564 [14:26:14]
4761

#222256213
จัดซื้อจัดจ้าง ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 17 ส.ค.2564 [14:24:49]
4755

#222256212
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 16 ส.ค.2564 [11:47:14]
4778

#222256211
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์แ ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 ส.ค.2564 [14:01:02]
4755

#222256210
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารรสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 13 ส.ค.2564 [11:12:31]
4760

#222256209
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ส.ค.2564 [10:03:33]
4755

#222256208
ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ส.ค.2564 [10:02:41]
4753

#222256207
ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13 ส.ค.2564 [10:01:40]
4755

#222256206
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) และกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน วิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทย ... [ ข่าวสมัครงาน] 10 ส.ค.2564 [16:44:14]
4756

จำนวนข่าว  ::  1425  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]