ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256655 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นทำคลอด จำนวน 1 ตัว
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นทำคลอด จำนวน 1 ตัว
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นทำคลอด จำนวน 1 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 22 พ.ค.2566 ถึงวันที่ 26 พ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 23 พ.ค.2566