ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255454
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 16/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:49:35]
2822

# 222255453
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 15/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:48:35]
2816

# 222255452
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:46:07]
2815

# 222255451
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 25 เม.ย.2560 [16:44:21]
2812

# 222255447
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 มี.ค.2560 [17:17:14]
7251

# 222255446
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลัีกไฟ จำนวน 34 โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 มี.ค.2560 [12:00:39]
7373

# 222255445
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 21 มี.ค.2560 [13:51:23]
8700

# 222255443
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 3 มี.ค.2560 [16:42:53]
2880

# 222255442
ประกาศประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ราคากลาง ซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 24 ก.พ.2560 [14:58:57]
7744

# 222255439
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและการจับฉลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 20 ก.พ.2560 [16:25:51]
1508

# 222255438
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I)ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 20 ก.พ.2560 [13:22:37]
1249

# 222255437
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 16 ก.พ.2560 [20:53:31]
3693

# 222255436
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตู้เย็นเก็บพักศพสด ขนาด 9 ศพ) ครั้งที่ 3 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 14 ก.พ.2560 [11:38:52]
5580

# 222255434
ร่าง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 1 ก.พ.2560 [11:57:25]
5509

# 222255428
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบภาพและเสียง จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 28 ธ.ค.2559 [17:19:25]
9425

# 222255427
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เตียงผ่าศพ อาจารย์ใหญ่) จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 28 ธ.ค.2559 [17:17:43]
9125

# 222255421
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 15 ธ.ค.2559 [18:40:21]
7008

# 222255414
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล จำนวน 19 รายการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 22 พ.ย.2559 [15:02:48]
9587

# 222255411
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ม.อบ.(พศ.)04/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 8 พ.ย.2559 [11:11:16]
6561

# 222255410
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 03/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 2 พ.ย.2559 [14:13:36]
4811

# 222255409
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 02/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 2 พ.ย.2559 [14:11:20]
3048

# 222255408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 01/2560 ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 2 พ.ย.2559 [14:09:32]
9541

# 222255405
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 4 ต.ค.2559 [16:51:44]
1484

# 222255402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ (ครั้งที่2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 7 ก.ย.2559 [17:22:15]
8179

# 222255399
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 1 ก.ย.2559 [13:08:01]
2535

# 222255398
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดสัมมนานอกสถานที่ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 24 ส.ค.2559 [14:35:28]
2607

# 222255396
ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงาน (Presentation) งานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 23 ส.ค.2559 [15:17:05]
8340

# 222255394
ประกาศการจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด(ครั้งที่2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 8 ส.ค.2559 [16:23:22]
5484

# 222255393
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ (ครั้งที่ 2) ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 8 ส.ค.2559 [16:22:32]
5431

# 222255392
grUxiJipkwKICeWHLzQ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ ] 8 ส.ค.2559 [11:51:00]
5536

จำนวนข่าว  ::  176   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]