ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256638 :: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดภาพและเชื่อมโยงการเรียนการสอนการสอน จำนวน 1 ชุด
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดภาพและเชื่อมโยงการเรียนการสอนการสอน จำนวน 1 ชุด
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดภาพและเชื่อมโยงการเรียนการสอนการสอน จำนวน 1 ชุด
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 25 เม.ย.2566 ถึงวันที่ 3 พ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานลงประกาศ :: งานพัสดุ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์  อีเมล์ :: -  วันที่ :: 25 เม.ย.2566