ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222257182
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุง 2566) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [14:04:10]
1

# 222257180
ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [13:57:38]
1

# 222257179
ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 60 (MDCU Congress 2024) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [13:55:17]
1

# 222257178
ประชาสัมพันธ์การสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [13:02:34]
1

# 222257177
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 Southeast Asia Public Health Nutrition Conference (SEA-PHN) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [11:52:49]
4

# 222257176
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [11:49:11]
3

# 222257175
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [11:39:01]
3

# 222257174
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 ก.ค.2567 [11:34:10]
3

# 222257169
การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 10 ก.ค.2567 [16:06:35]
9

# 222257163
โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ในวันที่ 11 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 4 ก.ค.2567 [12:07:11]
5

# 222257161
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายเอกชัย ืบนุการณ์ บิดานายภาคภูมิ สืบนุการณ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 2 ก.ค.2567 [15:04:30]
12

# 222257158
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:25:27]
8

# 222257157
ประชาสัมพันธ์การอบรม Good Clinical Practice (GCP) in Clinical Research : Moving toward ICH-GCP E6 (R3) และ Designs and Statistical Methods for Longitudinal Studies ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:22:20]
3

# 222257156
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี 2567 และการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การสาธารณสุข ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:18:38]
4

# 222257155
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:12:29]
4

# 222257154
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 และเสนอผลงานวิจัย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:07:53]
3

# 222257153
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [14:03:46]
2

# 222257151
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector (Roadshow) ประจำปี พศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:59:00]
2

# 222257150
ขอเชิญส่งผลงานพิจารณาเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลไทย" โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:55:44]
2

# 222257149
ประชาสัมพันธ์รายการ Ramathibodi Knowledge Sharing (RamaKS) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:52:18]
1

# 222257148
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านสารินและมอบสิทธิพิเศษ ให้กับหน่วยงาน/องค์กร ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:49:29]
2

# 222257147
ขออนุมัติให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง 3rd Innovative Extracorporeal Therapy, Apheresls and Transplantation Course" โดยไม่ถือเป็นวันลา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:46:22]
4

# 222257146
ขออนุมัติให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง The 17 Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine (ACPMFM)" โดยไม่ถือเป็นวันลา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 1 ก.ค.2567 [13:43:22]
2

# 222257134
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมงานประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 มิ.ย.2567 [16:28:17]
11

# 222257133
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Captab : 7-Step Model Bootcamp ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกัน Outcome - Based Education ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 มิ.ย.2567 [16:24:58]
7

# 222257132
ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (www.medjob.in.th) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 มิ.ย.2567 [16:22:51]
7

# 222257131
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชการ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 18 มิ.ย.2567 [16:20:45]
7

# 222257130
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 17 มิ.ย.2567 [17:00:40]
5

# 222257128
ขอเชิญแพทย์ในสังกัดสมัคเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ BAsic Non-Technical Skills Training ครั้งที่ 1 (NTS1) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 13 มิ.ย.2567 [17:27:24]
4

# 222257127
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พศ.2568-2570 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 13 มิ.ย.2567 [17:22:27]
2

จำนวนข่าว  ::  574   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]