ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ม.อบ.2) ... 26 ธ.ค.2557 [16:09:01] ( 824 )

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:36:24] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1018 )

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องวัดความจุปอด จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:33:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1000 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.อบ.(พศ.)14/2558 ... 2 ธ.ค.2557 [11:22:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 870 )

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ พร้อม Spce เเละราคากลาง เอกสารเลขที่ ม.อบ.(พศ.)15/2558 ... 27 พ.ย.2557 [16:05:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 910 )

| More |

 
 
 

ประกาศ-เรื่อง-การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขั้นตอนที่-1 ... 3 มี.ค.2558 [10:23:48] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 18 )

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ... 25 ก.พ.2558 [16:32:03] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 149 )

 

กำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558 ... 25 ก.พ.2558 [10:17:21] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 142 )

 

แจ้งการรับรองหลักสูตรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ... 24 ก.พ.2558 [16:35:36] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 146 )

 

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ... 28 ม.ค.2558 [09:51:30] ( 452 )

 

| More |

 
 

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำเสื้อสีเหลืองเพื่อจัดจำหน่ายแก่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2557 ... 8 ธ.ค.2557 [12:05:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 758 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ประจำปีงบประมาณ 2558 ... 19 พ.ย.2557 [11:15:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 969 )

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9948 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4617 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6751 )

| More |