ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ม.อบ.2) ... 26 ธ.ค.2557 [16:09:01] ( 224 )

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:36:24] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 414 )

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องวัดความจุปอด จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:33:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 440 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.อบ.(พศ.)14/2558 ... 2 ธ.ค.2557 [11:22:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 351 )

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ พร้อม Spce เเละราคากลาง เอกสารเลขที่ ม.อบ.(พศ.)15/2558 ... 27 พ.ย.2557 [16:05:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 381 )

| More |

 
 
 

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเข้าหอพักนักศึกษาแพทย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ... 28 ม.ค.2558 [09:51:30] ( 23 )

 

ประกาศกำหนดการทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 25858 ... 26 ม.ค.2558 [16:44:42] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 32 )

 

ขอให้นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทุกชั้นปี กรอกแฟ้มสะสมงาน ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 31 มีนาคม 2558 ... 13 ม.ค.2558 [14:43:26] ( 92 )

 

งดการให้บริการการใช้งานในระบบบริการการศึกษา Reg. ... 8 ม.ค.2558 [12:58:32] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 95 )

 

ประชาสัมพันธ์การสอบฯ ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ... 19 ธ.ค.2557 [13:06:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 295 )

 

| More |

 
 

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำเสื้อสีเหลืองเพื่อจัดจำหน่ายแก่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2557 ... 8 ธ.ค.2557 [12:05:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 284 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ประจำปีงบประมาณ 2558 ... 19 พ.ย.2557 [11:15:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 481 )

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8800 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3407 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5588 )

| More |