ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

spec สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:13:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1311 )

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:11:49] ( 1355 )

ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:10:48] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1311 )

ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ... 27 ม.ค.2557 [13:42:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1357 )

ราคากลางและขอบเขตงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ... 27 ม.ค.2557 [13:41:26] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1292 )

| More |

 
 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนักศึกษาแพทย์ ... 23 เม.ย.2557 [15:42:29] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 20 )

 

แจ้งเวียนผลพิจารณาการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... 18 เม.ย.2557 [14:45:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 83 )

 

ใบสมัครเข้าหอพักแพทย์ สำหนักนักศึกษาแพทย์57 (รอบ 2 ) ... 28 มี.ค.2557 [16:22:39] ( 879 )

 

แจ้งเวียนงดการให้บริการใช้งานในระบบบริการการศึกษา (Reg) ... 28 มี.ค.2557 [16:04:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 816 )

 

กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับปริญญาตรี) ... 13 มี.ค.2557 [11:44:03] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1125 )

 

| More |

 
 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2557 ... 4 เม.ย.2557 [09:25:05] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 783 )

 

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ... 26 มี.ค.2557 [15:02:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 852 )

 

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่าย ... 14 มี.ค.2557 [13:49:38] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 992 )

 

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอระบบสื่อสาร IP Telephony ... 4 มี.ค.2557 [09:29:56] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1151 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Applied Clinical Statistics Series 2014 ... 28 ก.พ.2557 [13:49:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1162 )

| More |