ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:36:24] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 83 )

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องวัดความจุปอด จำนวน 1 เครื่อง) ... 2 ธ.ค.2557 [14:33:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 95 )

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.อบ.(พศ.)14/2558 ... 2 ธ.ค.2557 [11:22:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 95 )

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ พร้อม Spce เเละราคากลาง เอกสารเลขที่ ม.อบ.(พศ.)15/2558 ... 27 พ.ย.2557 [16:05:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 112 )

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาฯ ... 27 พ.ย.2557 [09:50:34] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 116 )

| More |

 
 
 

แจ้งการเปิดระบบการประเมินการสอนผ่านเครือข่าย ... 8 ธ.ค.2557 [15:50:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 21 )

 

ตารางเรียน 2/2557 (หลักสูตร วทบ. สาธารณสุขศาสตร์) ... 25 พ.ย.2557 [16:23:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 157 )

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) ... 13 พ.ย.2557 [13:48:59] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 275 )

 

ตารางสอบปลายภาค 1/2557 (หลักสูตร วทบ. สาธารณสุขศาสตร์) ... 6 พ.ย.2557 [08:43:52] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 193 )

 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 รายไหม่ ... 15 ก.ย.2557 [10:39:33] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1855 )

 

| More |

 
 

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำเสื้อสีเหลืองเพื่อจัดจำหน่ายแก่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2557 ... 8 ธ.ค.2557 [12:05:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 29 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ประจำปีงบประมาณ 2558 ... 19 พ.ย.2557 [11:15:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 159 )

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6687 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9414 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2918 )

| More |