ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนวัน เวลา ในการให้บริการ ... 25 ส.ค.2557 [12:45:41] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8347 )

ราคากลาง งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:20:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6697 )

TOR งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:19:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6700 )

จ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:17:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6678 )

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ของดรับการบริจาคร่างกายไว้ชั่วคราว ... 2 พ.ค.2557 [13:50:12] ( 2935 )

| More |

 
 
 

แจ้งเวียนปฏิทินการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ... 29 ส.ค.2557 [12:48:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4013 )

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2557 (สาธารณสุขศาสตร์) ... 28 ส.ค.2557 [11:48:16] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5164 )

 

ตารางเรียนรายวิชา 1902 201 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/2557 (สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์) ... 6 ส.ค.2557 [08:25:25] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6475 )

 

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนวัน เวลา ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ... 1 ส.ค.2557 [10:55:49] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5750 )

 

ตารางเรียนวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1/57 (ปรับแก้ไข 1 ส.ค.57) ... 1 ส.ค.2557 [10:43:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6650 )

 

| More |

 
 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4868 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8606 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7576 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ... 25 เม.ย.2557 [10:03:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7102 )

 

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ ... 25 เม.ย.2557 [10:03:01] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 3902 )

| More |