ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดทศึกษา (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๗ ... 16 ก.ย.2557 [09:44:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 125 )

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนวัน เวลา ในการให้บริการ ... 25 ส.ค.2557 [12:45:41] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2963 )

ราคากลาง งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:20:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1512 )

TOR งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:19:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1432 )

จ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:17:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1474 )

| More |

 
 
 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 รายไหม่ ... 15 ก.ย.2557 [10:39:33] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 309 )

 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 รายเก่า ... 15 ก.ย.2557 [10:38:04] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 313 )

 

แจ้งเวียนปฏิทินการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ... 29 ส.ค.2557 [12:48:23] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7749 )

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2557 (สาธารณสุขศาสตร์) ... 28 ส.ค.2557 [11:48:16] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9222 )

 

ตารางเรียนรายวิชา 1902 201 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/2557 (สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์) ... 6 ส.ค.2557 [08:25:25] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1943 )

 

| More |

 
 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7772 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9891 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8143 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ... 25 เม.ย.2557 [10:03:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7735 )

 

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ ... 25 เม.ย.2557 [10:03:01] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4142 )

| More |