ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ของดรับการบริจาคร่างกายไว้ชั่วคราว ... 2 พ.ค.2557 [13:50:12] ( 1065 )

spec สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:13:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9072 )

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:11:49] ( 9129 )

ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:10:48] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8109 )

ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ... 27 ม.ค.2557 [13:42:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 8041 )

| More |

 
 
 

ตารางเรียน รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1/2557 สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ... 22 ก.ค.2557 [16:29:30] ( 280 )

 

ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอน วันที่ 21 ก.ค. 57 และ รายวิชาที่เปิดสอน วันที่ 4 ส.ค. 57 1/2557 (สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์) ... 8 ก.ค.2557 [15:24:21] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6722 )

 

ตารางเรียน 1/2557 (หลักสูตร วทบ. สาธารณสุขศาสตร์) ... 1 ก.ค.2557 [14:40:10] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1292 )

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนักศึกษาแพทย์ ... 23 เม.ย.2557 [15:42:29] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7120 )

 

แจ้งเวียนผลพิจารณาการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ... 18 เม.ย.2557 [14:45:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4052 )

 

| More |

 
 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7451 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1486 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2667 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ... 25 เม.ย.2557 [10:03:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2798 )

 

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ ... 25 เม.ย.2557 [10:03:01] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1287 )

| More |