ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ครั้งที่ 2 ... 26 มี.ค.2558 [17:12:01] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 12 )

ราคากลางจ้างควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง ครั้งที่2 ... 26 มี.ค.2558 [17:11:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7 )

ประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง ม.อบ.(พศ.)16/2558 ... 12 มี.ค.2558 [09:51:00] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 307 )

ราคากลางจ้างควบคุมงานอาคารจ่ายกลาง ... 12 มี.ค.2558 [09:25:11] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 284 )

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ม.อบ.2) ... 26 ธ.ค.2557 [16:09:01] ( 4179 )

| More |

 
 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ... 25 มี.ค.2558 [16:30:41] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 13 )

 

ประกาศ-เรื่อง-การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์-ขั้นตอนที่-1 ... 3 มี.ค.2558 [10:23:48] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 613 )

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ... 25 ก.พ.2558 [16:32:03] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 890 )

 

กำหนดรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558 ... 25 ก.พ.2558 [10:17:21] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 819 )

 

แจ้งการรับรองหลักสูตรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ... 24 ก.พ.2558 [16:35:36] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 816 )

 

| More |

 
 

แนวพระราชดำริจากพระราโชวาท ... 30 มี.ค.2558 [11:30:38] ( 0 )

 

ขอปิดประตู 1 เป็นการชั่วคราว ... 27 มี.ค.2558 [10:19:36] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 7 )

 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ รายการหนังสือประจำปี 2558-59 ... 17 มี.ค.2558 [16:41:53] ( 299 )

 

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำเสื้อสีเหลืองเพื่อจัดจำหน่ายแก่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2557 ... 8 ธ.ค.2557 [12:05:20] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1859 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ประจำปีงบประมาณ 2558 ... 19 พ.ย.2557 [11:15:19] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9849 )

| More |