ผู้เยี่ยมชม::
กำลังออนไลน์::
 

ราคากลาง งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:20:30] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4575 )

TOR งานจ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:19:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4563 )

จ้างออกแบบลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีคัดเลือก ... 13 ส.ค.2557 [16:17:45] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4573 )

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ของดรับการบริจาคร่างกายไว้ชั่วคราว ... 2 พ.ค.2557 [13:50:12] ( 9141 )

spec สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ม.อบ.(พศ.)03/2557 ... 10 ก.พ.2557 [16:13:28] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 2937 )

| More |

 
 
 

ตารางเรียนรายวิชา 1902 201 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/2557 (สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์) ... 6 ส.ค.2557 [08:25:25] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4650 )

 

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนวัน เวลา ในการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ... 1 ส.ค.2557 [10:55:49] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4592 )

 

ตารางเรียนวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1/57 (ปรับแก้ไข 1 ส.ค.57) ... 1 ส.ค.2557 [10:43:13] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 4700 )

 

ตารางเรียน รายวิชา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1/2557 สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ... 22 ก.ค.2557 [16:29:30] ( 6866 )

 

ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอน วันที่ 21 ก.ค. 57 และ รายวิชาที่เปิดสอน วันที่ 4 ส.ค. 57 1/2557 (สำหรับ นศ.สาธารณสุขศาสตร์) ... 8 ก.ค.2557 [15:24:21] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 6052 )

 

| More |

 
 

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย ... 17 มิ.ย.2557 [11:44:18] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 5285 )

 

รับสมัครสมาชิก ชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 6 พ.ค.2557 [14:03:50] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9242 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกาาแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 9 ... 25 เม.ย.2557 [10:04:58] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1204 )

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ... 25 เม.ย.2557 [10:03:57] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 1046 )

 

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ ... 25 เม.ย.2557 [10:03:01] คลิกดูรายละเอียดข่าว !! ( 9067 )

| More |