รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในเรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์” 
ประเภทข่าว :
ข่าวภายในคณะ
รายละเอียดข่าว :
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในเรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์” http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=gallery_sel&catid=7396&content=0800000000
จาก :
ผู้ลงประกาศ :