รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
ประชุมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 
ประเภทข่าว :
ข่าวภายในคณะ
รายละเอียดข่าว :
ประชุมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 -16.00 น. ห้อง 412
จาก :
ผู้ลงประกาศ :