รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
เชิญร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 
ประเภทข่าว :
ข่าวทั่วไป
รายละเอียดข่าว :
เชิญร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เชิญข้าราชการ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 โดยมีการอบรม 4 หลักสูตร 6 รุ่น �ดังนี้ หลักสูตร� ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก (Hotel -Home stay- Resort) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว��รุ่นที่ 1� วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557� � � ��รุ่นที่ 2����� วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2557 � � � หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (แผนกจัดการห้องพัก)�วันที่ �9 – 11� มิถุนายน 2557 หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (แผนกครัวและอาหาร)�วันที่ 16 – 18� มิถุนายน 2557 หลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ��รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ��รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2557� สนใจติดต่อคุณมัฌชุมา ซื่อจริง 086 868 0488 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ด่วน รับจำนวนจำกัด 30 คน/รุ่น เท่านั้น ฟรีตลอดงาน
จาก :
ผู้ลงประกาศ :