รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ประเภทข่าว :
ข่าวภายในคณะ
รายละเอียดข่าว :
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กทม.ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Felloeships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทุนทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1.ทุนปริญญาโท และทุนปริญญาเอก 2.ทุนเพื่อการวิจัย 3.ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 4.ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดการรับสมัครทุน www.aei.gov.au/endeavour หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย อีเมล aei.bkk@dfat.gov.au หรือ โทรศัพท์ 0 2344 6490 http://www.ubu.ac.th/web/files/08n2014051609250787.pdf
จาก :
ผู้ลงประกาศ :