ประชุมทำ Organizational profile และแผนระยะยาว 5 ปี ส่วนบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จัดประชุมทำ Organizational profile และแผนระยะยาว 5 ปี ส่วนบุคลากร นำโดย ศ.นพ.ประสิทธิ เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสร์ และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ในวันที่ 29 กรกฎาค 2551 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=230