ประชุม : ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประชุม : ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วันที่ 18 กันยายน 2551 ณ ห้องมันปลา
ไฟล์แนบ1. DSC01240.JPG   ไฟล์แนบ2. DSC01241.JPG   ไฟล์แนบ3. DSC01250.JPG   ไฟล์แนบ4. DSC01234.JPG   ไฟล์แนบ5. DSC01237.JPG