ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 7 (CPIRD 2008)  || 14 ก.ย.2551 []
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  || 14 ก.ย.2551 []
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.พ.ประยุกต์ ป้องศรี นักศึกษาแพทย์ ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโอสถสภา ปี 2551  || 9 ก.ย.2551 []
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  || 8 ม.ค.2551 []
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา  || 7 ม.ค.2551 []
รูปถ่ายนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 และ 2  || 7 ม.ค.2551 []
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมคุณธรรมของแพทยสภา ประจำปีพ.ศ.2550  || 7 ม.ค.2551 []
คู่มือปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3  || 7 ม.ค.2551 []
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบเวชกรรม (principle of Bioethics)  || 15 ส.ค.2550 []
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการประเมินผลรายวิชา  || 9 ก.ค.2550 []
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  || 20 มิ.ย.2550 []
เรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 มิย.2550  || 7 มิ.ย.2550 []
ประกาศการวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  || 5 มิ.ย.2550 []
งดการประชุม ในวันที่ 22 พค.2550  || 21 พ.ค.2550 []
เชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 14 พค.2550  || 9 พ.ค.2550 []
เชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา  || 9 พ.ค.2550 []
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัแพทยศาสตร์ฯ  || 4 พ.ค.2550 []
ขอความร่วมมือบุคลากรงานแพทยศาสตรศึกษาแต่งกายผ้าไทย  || 3 พ.ค.2550 []
ขอความร่วมมือบุคลากรงานแพทยศาสตรศึกษาแต่งกายผ้าคณะ  || 3 พ.ค.2550 []
ขอความร่วมมือบุคลากรงานแพทยศาสตรศึกษาแต่งกาย เสื้อเหลือง  || 3 พ.ค.2550 []
จำนวน   21  ข่าว แสดงหน้า||[1] 2 หน้าถัดไป >หน้าสุดท้าย>> 
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007