ประมวลภาพการประชุมหลักการจัดการข้อสอบ osceโดย ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ วันที่ 15-16 กพ.2550
ประมวลภาพกิจกรรมที่วัดป่านานาชาต
ประมวลภาพงานบริการวิชาการ(บ้านคูเมือง)
ประมวลภาพงานบริการวิชาการ(บ้านโนนทรายน้อย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007