รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ small group discussion โดยผศ.ดร.นภา หลิมรัตน์
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ small group discussion โดยผศ.ดร.นภา หลิมรัตน์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ small group discussion โดยผศ.ดร.นภา หลิมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 23 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
รูปภาพประกอบ ::
วันที่ :: 23 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007