รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1 (Medical Education for Medical Student: the First Edition)
เรื่อง แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 1 (Medical Education for Medical Student: the First Edition)
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_news.php?news=25087&type=00009
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 22 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
วันที่ :: 22 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007