รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  รายวิชาที่ผ่านการรับรองการตัดเกรดจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยสาสตร์ฯ วาระพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2551
เรื่อง รายวิชาที่ผ่านการรับรองการตัดเกรดจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยสาสตร์ฯ วาระพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2551
รายวิชาที่ผ่านการรับรองการตัดเกรดจากกรรมการวิชาการวิทยาลัยแพทยสาสตร์ฯ วาระพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2551 รายวิชาพันธุศาสตร์และคัพภะ แพทย์ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาระบบย่อยอาหาร 2 แพทย์ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาโภชนศาสตร์ แพทย์ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาขอรับทราบผลการ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 22 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
วันที่ :: 22 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007