รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 7 (CPIRD 2008)
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 7 (CPIRD 2008)
http://www.medcenterubon.com/cpird/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 ดังเอกสารแนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 14 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 14 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007