รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ระเบียบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
เรื่อง ระเบียบการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
ตามเอกสารแนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 9 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007