รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ขอแสดงความยินดีกับ นศ.พ.ประยุกต์ ป้องศรี นักศึกษาแพทย์ ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโอสถสภา ปี 2551
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ นศ.พ.ประยุกต์ ป้องศรี นักศึกษาแพทย์ ปี 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาโอสถสภา ปี 2551
ตามที่มูลนิธโอสถสภาได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมงานบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากมูลนิธิได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 ก.ย.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ :: 9 ก.ย.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007