รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  กรรมการจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ตัวแทนแพทยสภาประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิต
เรื่อง กรรมการจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ตัวแทนแพทยสภาประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิต
กรรมการจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ตัวแทนแพทยสภาเดินทางมาประเมินโรงพยาบาลร่วมผลิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เพื่อประเมินสำหรับการรับนักศึกษาเพิ่มเติม ประกอบด้วย 2 โรงพยาบลคือ ศรีสะเกษและวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2550 http://www.c
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 7 ม.ค.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
วันที่ :: 7 ม.ค.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007