รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมคุณธรรมของแพทยสภา ประจำปีพ.ศ.2550
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมคุณธรรมของแพทยสภา ประจำปีพ.ศ.2550
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านจริยธรรมคุณธรรมของแพทยสภา ประจำปีพ.ศ.2550 อาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ อ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และนายณัฐพล ศรีดาพันธ์ นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 7 ม.ค.2551
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ :: 7 ม.ค.2551
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007