รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2551
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2551
ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2550 บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอประกาศราย
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 5 พ.ย.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 5 พ.ย.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007