รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรื่อง ประกาศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา จึงขอแจ้งกำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้นักศึกษาแพทย์ชั
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 16 ต.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
วันที่ :: 16 ต.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007