รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรื่อง กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา จึงขอแจ้ง กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้นักศึกษาแพทย์
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ต.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 15 ต.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007