รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550
แจ้งให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ทราบเกี่ยวกับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ต.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 15 ต.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007