รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบเวชกรรม (principle of Bioethics)
เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบเวชกรรม (principle of Bioethics)
พระมโน เมตฺตานนฺโท พระคุณเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาไว้ในงานประชุมวิชาการประจำวันพุธ ที่ 28 มิ.ย. 49 ณ ห้องบรรยายา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห้นว่าเป้นประโยชน์แก่นักศึกษา แพทย์ และบุคคลทั่วไป เลยขอนำมาเสนอตามไฟล์แนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ส.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 15 ส.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007