รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  เรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 มิย.2550
เรื่อง เรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 มิย.2550
เรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา เพิ่อสรุปแบบประเมินการเรียนการสอน ในรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 8 มิย.2550 เวลา 12.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 7 มิ.ย.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ :: 7 มิ.ย.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007