รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  ประกาศการวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เรื่อง การวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เพื่อให้กระบวนการวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปรีคลินิก เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงขอประกาศแนวทางการประเมินผล โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ.2545 จากแพทยสภา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 5 มิ.ย.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 5 มิ.ย.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007