รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  เชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา
เรื่อง เชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา
เชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง "หลักการจัดการข้อสอบ OSCE ในชั้นปรีคลินิก" โดย มีวิทยากร คือ ศาสตราจารย์(คลีนิก) เกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ในวันที่ 16 พค.2550 เวลา 08.30-16.30 น
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 พ.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์แนบข่าว ::
วันที่ :: 9 พ.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007