รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว ::  อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัแพทยศาสตร์ฯ
เรื่อง อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัแพทยศาสตร์ฯ
ขอเชิญอาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 พ.ค.2550
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ :: 4 พ.ค.2550
 
This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007