โครงสร้างการบริหารงาน
  ฟอร์มต่างๆ
  บุคลากร
  ขอบเขตภาระงาน
  รายงานการประชุม
  กิจกรรมงานพัสดุ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ติดต่อเรา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  E-Leraning
  E-Office
  ชมวิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยแพทย์ฯ
  ชมวิดิทัศน์ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก
  โครงการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกวดราคา
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารในความรับผิดชอบ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


การจัดซื้อจัดจ้าง©งานพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี