ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Warning: Failed opening 'menu_p.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_xp.php on line 61
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยฯ
ครั้งที่
พิเศษ1/2551 ประกาศ : 21 ต.ค.2551  
รายละเอียด
 
 

Warning: Failed opening 'menu_ri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_xp.php on line 170

Warning: Failed opening 'under.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_xp.php on line 173