ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Warning: Failed opening 'menu_p.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_human.php on line 61
 
กิจกรรม
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่
13/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ประกาศ : 9 ก.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศ : 1 ก.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ประกาศ : 8 มิ.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2565 วาระพิเศษ วันที่ 26 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 ประกาศ : 7 เม.ย.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
17/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ : 8 ก.พ.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศ : 4 ม.ค.2565  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
13/2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 ประกาศ : 11 พ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศ : 12 ต.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2564 วันที่ 22กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 8 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประกาศ : 6 ส.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประกาศ : 7 ก.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 ประกาศ : 2 มิ.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2564 วาระพิเศษ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกาศ : 25 พ.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ : 27 เม.ย.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2564 วันที่ 21 มกราคม2564 ประกาศ : 22 มี.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
16/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศ : 4 ก.พ.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
15/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ : 14 ม.ค.2564  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
14/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประกาศ : 29 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศ : 3 ธ.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประกาศ : 7 ต.ค.2563  
รายละเอียด
 
 

Warning: Failed opening 'menu_ri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_human.php on line 170

Warning: Failed opening 'under.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/tcr_human.php on line 173