หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. อนุวัตร ภิญญะชาติ
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900 ต่อ 5877
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: pinyachat@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

2002: Bachelor of Science (Honors), Medical Technology of Chulalongkorn University, Thailand with The Chulalongkorn University Rural Scholarship

2010: Doctor of Philosophy, Biomedical Sciences of Chulalongkorn University, Thailand with The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program Scholarship

ประวัติการทำงาน::
2011-present: College of Medicine and Public Health, UbonRatchathani university
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
Biochemistry