ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #254964 :: รายงานการจัดการความรู้ : การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง รายงานการจัดการความรู้ : การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 8 ม.ค.2557 ถึงวันที่ 8 ม.ค.2557
ประเภทข่าว :: ข่าวเด่น KM
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::สุพัตรา โฉมงาม  อีเมล์ :: supattra.c@ubu.ac.th  วันที่ :: 8 ม.ค.2557