ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #254461 :: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป(EXPERTS Project)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป(EXPERTS Project)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป(EXPERTS Project)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 16 ม.ค.2556 ถึงวันที่ 16 ม.ค.2556
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานวิจัยและบริการวิชาการ
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::อภิญญา สลักคำ  อีเมล์ :: pooklik_2603@hotmail.com  วันที่ :: 16 ม.ค.2556