ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #254460 :: แจ้งการทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic editon
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง แจ้งการทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic editon

เรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร

         ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สกอ. แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica online academic edition

         * เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Britannica ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย ได้แก่ บทความmที่น่าสนใจในแต่ละสาขาวิชา แผนที่โลก ข้อมูลประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ ฐานข้อมูลรวบรวมสถิติ เป็นต้น

         * ใช้งานผ่าน URL : http://search.eb.com

         * ใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         * ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2556

         * ข้อมูลเพิ่มเติม คุณธนิกา เจียรนัยไพศาล /02-338-3183, 08-9122-9144 / thanika_jea@nationgroup.com

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 15 ม.ค.2556 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556
ประเภทข่าว :: ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ
ผู้ลงประกาศ ::  อีเมล์ ::   วันที่ :: 15 ม.ค.2556