ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #254458 :: แจ้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง แจ้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
แจ้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 11 ม.ค.2556 ถึงวันที่ 11 ม.ค.2556
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::อภิญญา สลักคำ  อีเมล์ :: pooklik_2603@hotmail.com  วันที่ :: 11 ม.ค.2556