ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [ ข่าวสำหรับนักศึกษา ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]
หัวข้อข่าวเลขที่ #254457 :: ประกาศสำหรับ นศ. หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศสำหรับ นศ.หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556

 

ประกาศสำหรับ นศ. หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556

ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 10 ม.ค.2556 ถึงวันที่ 10 ม.ค.2556
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::ลินดา คำมุงคุณ  อีเมล์ :: lin_kom@hotmail.com  วันที่ :: 10 ม.ค.2556