ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256930 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2567
1. กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 สมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 8 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 สมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 ถึง 3 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3 สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 10 พฤษภาคม 2567 2. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ครั้งที่ 2 สอบวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ครั้งที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 5 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 19 พ.ค.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 5 ก.พ.2567