ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256923 :: ปชส.โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ปชส.โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 3 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 29 ก.พ.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 3 ก.พ.2567