ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256914 :: ปชส.ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ปชส.ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 31 ม.ค.2567 ถึงวันที่ 29 ก.พ.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานเลขานุการคณบดี
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 31 ม.ค.2567