ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256911 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดอัตนัยประยุกต์ทางคลินิก (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 กำหนดสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 26 ม.ค.2567 ถึงวันที่ 26 ม.ค.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 26 ม.ค.2567