ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256874 :: ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ UBU-UH Project 2024
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ UBU-UH Project 2024
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 18 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
ผู้ลงประกาศ ::จริยาพร ธรรมราช  อีเมล์ ::   วันที่ :: 18 ธ.ค.2566