ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256861 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 1 (ศรว.)กำหนดสอบวันที่ 14 มกราคม 2567
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 1 (ศรว.)
1.กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2566 2.กำหนดสอบ MEQ ครั้งที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 4 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 14 ม.ค.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 4 ธ.ค.2566